Spaander marina

Spaander Marina verzorgt vaartochten over de Gouwzee waarbij alles mogelijk is. Hierin bieden wij niet alleen losse tickets aan, maar kunt u er ook voor kiezen om een arrangement op maat te laten samenstellen voor groepen.

Privacy

Spaander Marina respecteert de privacy van haar klanten en van gebruikers van haar website en vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van bezoekers en klanten wordt omgegaan. Spaander Marina voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe Spaander Marina dat doet.

Contactgegevens van Spaander Marina

Spaander Marina is per email te bereiken op:

spaandermarina@gmail.com

Spaansevaartstraat 99, 2022 XC Haarlem

KvK nummer 76824500

Welke gegevens voor welke doeleinden

Spaander Marina vraagt niet meer gegevens van bezoekers van de website of van klanten dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden.

● Op de website van Spaander Marina worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de door bezoekers meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Spaander Marina haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

● Adres en telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om over een reeds afgenomen dienst te communiceren. Bijvoorbeeld als er problemen zijn en Spaander Marina deze zo snel mogelijk wil oplossen.

● De verwerking van persoonsgegevens door Spaander Marina gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Delen van gegevens met derden

Spaander Marina deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dat nodig is voor de levering van diensten (bijvoorbeeld om betaling via ideal mogelijk te maken) of als Spaander Marina daartoe wettelijk verplicht is. Op de site van Spaander Marina treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Spaander Marina kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst, daarin wordt informatie opgeslagen, waaronder in bepaalde gevallen persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies, lees onze cookieverklaring om te lezen welke en hoe wij deze cookies gebruiken.

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Spaander Marina heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van bezoekers van de website en van klanten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Spaander Marina bewaart persoonsgegevens van klanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard. IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surfgedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruiken wij deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Spaander Marina zich het recht voor dit bij de betreffende internet provider te melden.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Spaander Marina streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dat kunt u contact opnemen met Spaander Marina op het emailadres zoals hiervoor vermeld. Als Spaander Marina de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Spaander Marina behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Spaander Marina.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: spaandermarina@gmail.com.