Spaander marina

Spaander Marina verzorgt vaartochten over de Gouwzee waarbij alles mogelijk is. Hierin bieden wij niet alleen losse tickets aan, maar kunt u er ook voor kiezen om een arrangement op maat te laten samenstellen voor groepen.

Finsulate

Tijdens de ombouw is niet alleen het aandrijvingssysteem verduurzaamd, ook is er nagedacht over de beschermende laag op de romp van de schepen de zogeheten ‘antifouling’.

Een schoon schip is zonder bescherming vatbaar voor biologische aangroei. Binnen korte tijd groeit de romp vol met mosselen, algen, en andere organismen. In het verleden werden schepen daarom behandeld met giftige antifoulingverf. Vanwege de zware milieuvervuiling die dit oplevert, komt dit logischerwijs meer onder druk te staan.

In plaats van het gebruik van antifouling, gaat E-Boat gebruik maken van het product Finsulate. Bij het aanbrengen van deze beschermende laag wordt er folie in plaats van verf gebruikt als antifouling. Zo komt er geen gif in het water.

De beschermende folie isoleert de romp door het gebruik van stekeltjes. Het vasthechten van algen, mosselen en andere organismen wordt hierdoor vrijwel onmogelijk gemaakt. De romp wordt als het ware “geïsoleerd”. Als er al aangroei optreedt, kan die alleen op de toppen van de stekeltjes hechten en kan vervolgens eenvoudig in het water weggeveegd worden.

Met een levensduur van minimaal vijf jaar worden jaarlijkse onderhoudskosten zonder milieuschade, bespaard. In de beroepsvaart valt de keuze steeds vaker op deze manier omdat het aantoonbaar brandstof bespaart, ook na 5 jaar.